Polityka prywatności SHUTTLE99 i jej stron internetowych

SHUTTLE99 to firma z siedzibą w Sepapaja 6 w Tallinie (Estonia), która świadczy usługi informacyjne dla konsumentów za pośrednictwem różnych marek i domen (zwanych dalej Witryną):

 • MiSolvencia.es, w zakresie usług i produktów finansowych.
 • CreditoTitan.mx, w zakresie usług i produktów finansowych.
 • CreditoTitan.co, w zakresie usług i produktów finansowych.
 • Creditoggi.it, w zakresie produktów i usług finansowych.
 • SeguroCarro.mx, w zakresie usług i produktów ubezpieczeniowych.
 • PartyHostels.org, w zakresie usług i produktów turystycznych.
 • MamboCredit.com, w zakresie usług i produktów finansowych.
 • BookBeachResorts.com, w zakresie usług i produktów turystycznych.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby nasi użytkownicy zawsze wiedzieli, co dzieje się z ich danymi osobowymi. Dlatego wszystko, co dotyczy Twojej prywatności i bezpieczeństwa, traktujemy z wielką starannością i jawnością. W tym sensie nie szczędzimy wysiłków, aby podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony danych, które posiadamy o naszych użytkownikach i zobowiązujemy się do ich ulepszania zgodnie z obowiązującymi przepisami i nadchodzącym postępem technologicznym. Niniejsza polityka może być zastosowana wyłącznie do danych i informacji gromadzonych przez nas.

PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

Podsumujemy informacje dotyczące naszej polityki prywatności. Zostaną one szczegółowo wyjaśnione poniżej, a jeśli masz jakieś pytania lub chcesz coś zasugerować, zawsze możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail informacion@misolvencia.es. Z chęcią Cię wysłuchamy

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH

SHUTTLE99 OÜ

CEL ZABIEGU

Zarządzanie i świadczenie naszych usług jako porównywarki (produktów finansowych, turystycznych lub innych), poszukiwania nowych klientów i zarządzania wnioskami.

LEGITYMACJA ZABIEGU

Prośba użytkownika i zgoda właścicieli danych

PODAJĄCY ZABIEGU

Osoby odpowiedzialne za działalność w UE i poza UE, w ramach „Tarczy Prywatności”. Spółki należące do grupy SHUTTLE99 oraz podmioty współpracujące (podmioty finansowe, pośrednicy finansowi, agregatory stawek, usługi rezerwacji itp.).

PRAWA NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW

Ma prawo dostępu do swoich danych, ich korygowania oraz usunięcia, a także innych prawnie uznanych praw, wyszczególnionych w dodatkowych informacjach.

DODATKOWE INFORMACJE

1.- Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych?

SHUTTLE99 odpowiada za przetwarzanie Twoich danych.

INFORMACJE KONTAKTOWE
Adres: Sepapaja 6 – 15551 Tallinn, Estonia
Telefon: +34 958 99 38 07
E-mail: informacion@misolvencia.es

2.- Jakie dane osobowe zbieramy? Skąd? W jaki sposób z nich korzystamy?

Zgodnie z normą wszystkie dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi pozwalają nam zidentyfikować lub umożliwić identyfikację osób fizycznych, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer telefonu, adres e-mail, dane D.N.I./N.I.E., dane firmy, w której pracujesz, numer konta bankowego, itp. są uważane za dane osobowe

Dane użytkowników, które są zbierane ze strony internetowej, są ściśle niezbędne do prowadzenia naszej działalności: porównywaniu i pomaganiu naszym użytkownikom w procesie zatrudniania do produktów (finansowych, turystycznych itp.) od podmiotów, z którymi współpracujemy, oraz działają w Hiszpanii, zgodnie ze swoim profilem i potrzebami.

Nasi użytkownicy przekazują nam swoje dane dobrowolnie, rejestrując się na naszej stronie internetowej lub za pomocą innych środków, takich jak telefon, e-mail lub inne strony internetowe, na których mogą być hostowane usługi Serwisu.

SHUTTLE99 zastrzega sobie prawo do wykorzystania informacji w celach opisanych w Polityce Prywatności m.in.:

 • Zapobieganie oszustwom.
 • Weryfikacja tożsamości.
 • Sprawdzanie statusu kredytowego użytkownika.
 • Ocena wniosków kredytowych.
 • Windykacja zaległych długów.
 • Badanie preferencji użytkowników w celu oferowania towarów i usług, które mogą Cię zainteresować.
 • Wysyłanie informacji o produktach (finansowych, turystycznych itp.) zgodnych z charakterystyką i potrzebami klienta.
 • Wysyłanie ofert różnymi środkami (telefon, e-mail, SMS, poczta itp.).
 • Oferowanie lepszej obsługi użytkownika i zaspokajanie jego potrzeb.
 • Śledzenie żądanych usług.
 • Informowanie na bieżąco o żądanych usługach.
 • Badania rynku.

W przypadku zainteresowania użytkownika usługami finansowymi, aby móc zaoferować lepszą usługę, konieczne jest, aby dane klienta były grupowane razem z danymi zawartymi w innych plikach. Podmioty ratingowe (takie jak ASNEF-EQUIFAX, EXPERIAN, Credit Circle, Credit Bureau, Procrédito, Datacrédito i Cifin) mogą dostarczać informacji o klientach przechowywanych w naszej bazie danych.

Serwis korzysta ze statystyk korzystania ze strony (m.in. zbieranych przez Google Analytics i Google AdWords). Dane te są automatycznie gromadzone i przetwarzane przez Serwis i mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celu analizy. Dane te obejmują odwiedzane strony internetowe, czas wizyty, informacje o przeglądarce, adres IP, godziny dostępu, adresy stron internetowych za pośrednictwem których użytkownik trafia na Witrynę, parametry odwiedzanej strony (takie jak parametry UTM) i inne podobne dane.

Witryna może również wykorzystywać dane osób, które komunikują się za pomocą różnych środków (telefon, e-mail, sieci społecznościowe), a także tych, które nawiązują jakiekolwiek połączenie lub odnoszą się do Witryny za pośrednictwem sieci społecznościowych, w celu ulepszenia usługi i oferty i dostarczania bardziej adekwarnych informacji (o usługach oferowanych przez Serwis lub osoby trzecie) dla klienta.

Serwis zobowiązuje się nie gromadzić zbędnych informacji o klientach lub użytkownikach, starać się traktować z najwyższą starannością udostępnianiane przez nich dane osobowe oraz przestrzegać na każdym etapie przetwarzania danych obowiązku zachowania należytej tajemnicy.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane, w chwili obecnej lub w przyszłości, do wykrywania innych naszych usług, które mogą Cię zainteresować; ocena ryzyka kredytowego i ubezpieczeniowego, organizowanie, finansowanie i zarządzanie ubezpieczeniami oraz rozpatrywanie roszczeń; identyfikowanie, zapobieganie, wykrywanie lub zwalczanie oszustw prania pieniędzy i innych przestępstw; przeprowadzanie innych kontroli regulacyjnych; informować Cię o Twojej pożyczce; do badań rynku oraz produktów i usług, które oferujemy osobom trzecim.

3.- Jak długo przechowujemy dane naszych użytkowników?

Serwis będzie przechowywał dane użytkownika w trakcie świadczenia swoich usług, dopóki użytkownik nie zażąda ich usunięcia oraz przez niezbędne okresy przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Serwis zobowiązuje się do zachowania i przechowywania danych osobowych przekazanych nam przez użytkowników w sposób poufny, gwarantując ich bezpieczeństwo i zapobiegając dostępowi nieuprawnionych osób trzecich.

Serwis może ujawnić właściwym organom władzy publicznej dane osobowe oraz wszelkie inne informacje, które są dostępne i wymagane za pośrednictwem swoich systemów informatycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. W przypadkach, w których Serwis może podlegać pewnego rodzaju odpowiedzialności wynikającej ze stosunku prawnego lub zobowiązania lub wykonania umowy lub zastosowania środków przedumownych, dane osobowe będą przechowywane przez okres prawnie określony.

4.- Jaka jest zasadność przetwarzania danych naszych użytkowników?

Podstawą prawną przetwarzania danych naszych użytkowników jest ich własna zgoda. Jest to konieczne, aby móc zaoferować żądaną usługę, a także późniejszą ofertę produktów i usług o zróżnicowanym charakterze (głównie finansowym lub turystycznym).

Zgody te nie wpływają na siebie wzajemnie, więc wycofanie zgody w jednej z usług nie pociąga za sobą wyrzeczenia się innej zgody.

5.- Jakim odbiorcom będą przekazywane Twoje dane?

Dane naszych użytkowników mogą być przekazywane firmom z tej samej grupy lub firmom stowarzyszonym w celu zarządzania żądanymi usługami.

Ponadto dane użytkowników będą przekazywane podmiotom i pośrednikom (finansowym lub turystycznym), z którymi współpracuje Serwis i będą przez nich przetwarzane, za uprzednią zgodą naszych użytkowników, w celu umożliwienia udzielenia żądanych informacji o korzyści lub oferty korzyści.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych i/lub wyrażenia zgody na korzystanie z Serwisu. Klient ma prawo zabronić wykorzystywania danych osobowych, dlatego przekazanie tych informacji przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Potwierdzając zgodę, Klient automatycznie akceptuje wszystkie warunki wymienione na tej stronie.

Niezwłocznie po wysłaniu żądania przez Klienta Serwis będzie upoważniony do zatwierdzenia i przesłania tych danych osobowych do jednego lub więcej podmiotów i pośredników współpracujących z Serwisem, aby mogli złożyć użytkownikowi propozycję. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem Serwisu, Klient akceptuje wszystkie zasady niniejszej Polityki, tym samym umożliwiając Serwisowi i jego współpracownikom komunikację z użytkownikiem za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu w celu przetworzenia zapytania i zaoferowania swoich usług, w najbardziej odpowiednim sposobie dla użytkownika. Partnerzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do weryfikacji i oceny sytuacji Użytkownika przy udziale osób trzecich. Serwis nie oferuje samodzielnie żadnego rodzaju usług finansowych lub turystycznych.

W tym celu konieczne będzie zaakceptowanie przez właścicieli danych warunków prywatności i przetwarzania danych podmiotów, z którymi Serwis posiada sformalizowane umowy o współpracy. Na stronie internetowej /politicas-privacidad-afiliados.html można zapoznać się z polityką prywatności różnych współpracowników lub podmiotów stowarzyszonych Witryny. Polityka prywatności stron trzecich nie jest obowiązkiem Serwisu, dlatego klient powinien dokładnie zapoznać się z polityką prywatności stron, do których prowadzą linki.

Podmioty, którym cedujemy dane osobowe, za uprzednią zgodą i postępując zgodnie z instrukcjami ich właścicieli, przystąpią do badania otrzymanych wniosków. Zrobią to zgodnie z kryteriami ustalonymi w marketingu produktu i mogą zapoznać się z odpowiednimi aktami dotyczącymi wypełnienia lub naruszenia zobowiązań płatniczych, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Witryna może współpracować z menedżerami zarządzania danymi poza UE w ramach „Tarczy Prywatności”, które pomagają jej zarządzać swoimi usługami, co oznacza gwarancję prywatności danych nawet poza terytorium UE.

6.- Trasy kontaktowe

My i wymienione wcześniej osoby trzecie możemy skontaktować się z użytkownikiem (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie uzyskaliśmy na to wyraźnej autoryzacji) telefonicznie, SMS-em, Whatsapp, pocztą tradycyjną, faksem lub automatycznymi wiadomościami. Odpowiednia część niniejszego dokumentu zawiera szczegółowe informacje na temat sposobów kontaktu wykorzystywanych w celach handlowych i marketingowych.

7.-Wiarygodność danych

Użytkownik musi wypełnić formularze i podać w Serwisie prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne dane. W każdym przypadku użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą zostać wyrządzone innej osobie, jeśli dostarczone informacje i dane nie są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne.

Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączenia usług oferowanych wszystkim użytkownikom, którzy podali nieprawdziwe, niedokładne, niepełne i nieaktualne dane, niezależnie od innych działań, które mogą być podjęte zgodnie z prawem.

Użytkownicy strony muszą być osobami pełnoletnimi i być w pełni przeszkoleni. Osoby poniżej 18 roku życia nie są upoważnione do korzystania z naszych usług.

8.- Jakie prawa przysługują naszym użytkownikom, gdy przekazujemy Twoje dane?

Każdy ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe w Serwisie, czy nie.

Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, gdy są niedokładne lub ich usunięcia, gdy między innymi nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą żądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych. W takim przypadku Serwis zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub gdy uniemożliwią to ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrone.

Realizacja tych praw może być realizowana poprzez przejście do Serwisu poprzez:

 • E-mail: na adres informacion@misolvencia.es, z koniecznością zaadresowania na ten sam adres e-mail, z którego został utworzony użytkownik.
 • Przesyłka pocztowa na wskazany powyżej adres Spółki.

9. Polityka Cookies na stronie.

Korzystanie z plików cookie

Używamy plików cookie do analizy korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, ruchu i przebiegu odwiedzin, które strona otrzymuje. Nasi partnerzy mogą również wykorzystywać pliki cookie do opracowywania wzorców zachowań w celach handlowych i marketingowych. Strony SHUTTLE99 OÜ odwiedzane przez użytkownika instalują pliki cookie na swoim komputerze w celu dostarczania informacji o jego wizytach, co pomaga zapewnić bardziej odpowiednią usługę i lepiej dostosować ją do potrzeb użytkowników.

Prawie wszystkie przeglądarki umożliwiają korzystanie z plików cookie i akceptują je automatycznie, jeśli nie wskazano inaczej w sekcji konfiguracji przeglądarki, za pomocą której można w razie potrzeby zmodyfikować preferencje w tym zakresie.

Jeśli użytkownik odrzuci akceptację plików cookie, nie jest możliwe z naszej strony zagwarantowanie odpowiedniego doświadczenia użytkownika w korzystaniu z naszej strony internetowej, które w niektórych przypadkach może pozostać przerwane lub być wolniejsze niż zwykle.

Pliki cookie są anonimowe: nie przechowują haseł ani danych dotyczących tożsamości odwiedzających, ich lokalizacji, działalności finansowej/turystycznej lub preferencji, które mogą być powiązane z konkretnym użytkownikiem lub jego tożsamością.

Używamy anonimowych danych i zestawów o naszych użytkownikach i/lub klientach, aby lepiej zrozumieć zachowanie na naszej stronie internetowej, w celach komercyjnych i aby poprawić komfort użytkowania, a także ulepszyć samą stronę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom trzecim (takim jak firmy marketingowe i reklamowe), bez podawania danych osobowych lub informacji pozwalających na identyfikację klientów i/lub użytkowników.

Jeśli użytkownik nie chce zezwolić na korzystanie z plików cookie, musi postępować zgodnie z procesem wskazanym tutaj, biorąc pod uwagę, że proces ten nie dotyczy plików cookie używanych przez naszych partnerów.

Rozszerzone informacje o plikach cookie

Więcej informacji o tym, jak działają pliki cookie i jak z nich korzystać, można znaleźć na stronie internetowej Interactive Advertising Bureau, agencji specjalizującej się w tych zagadnieniach.

Czy można zablokować i/lub usunąć pliki cookie?

Zdecydowana większość nowoczesnych przeglądarek umożliwia zmianę preferencji użytkownika w odniesieniu do plików cookies, co oznacza, że w każdej chwili możesz zezwolić, zablokować i/lub usunąć pliki cookies zainstalowane na Twoim urządzeniu.

10. Jurysdykcja polityki prywatności

W Serwisie zapewniamy całkowitą ochronę danych osobowych przekazanych przez naszych klientów i/lub użytkowników.

SHUTTLE99 zawsze szanuje poufność danych klientów i/lub użytkowników, prowadząc swoje działania zgodnie z przepisami i zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi Estonii USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ICS), PRAWO O KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (ESS) oraz przez ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz na mocy którego 95/ Dyrektywa 46/WE zostaje uchylona (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH - RODO).

RODO weszło w życie 25.05.2016 r., a jego skuteczne stosowanie w Estonii, po dwuletnim okresie przejściowym, trwa od 25 maja 2018 r.

Podobnie SHUTTLE99, w odniesieniu do danych gromadzonych od użytkowników mieszkających na terytorium Hiszpanii, w celu świadczenia usług pośrednictwa finansowego i turystycznego, podlega pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami hiszpańskimi i europejskimi dotyczącymi ochrony danych osobowych, usług informacyjnych firm i handel i regulacje związane z zawieraniem umów na odległość przez konsumentów i użytkowników towarów i/lub usług za pośrednictwem stron internetowych:

SHUTTLE99 wdrożył wszystkie środki bezpieczeństwa wymagane przez obowiązujące prawo i stosuje niezawodne środki techniczne i narzędzia bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, uchylaniu się od decyzji, modyfikacji, kradzieży i nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych użytkowników.

11. Delegat ochrony danych

SHUTTLE99 nie przechowuje żadnych poufnych danych klientów. Oznacza to, że nie przechowujemy danych związanych z rasą, pochodzeniem etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, organizacjami związkowymi, stanem zdrowia lub stanu fizycznego, życiem seksualnym, sankcjami karnymi ani danymi biometrycznymi lub genetycznymi.

Przetwarzanie danych osobowych nie jest częścią głównej działalności firmy i nie wykonuje się monitorowania, śledzenia ani nadzoru danych, które mogą mieć wpływ na Twoją prywatność.

Działalność firmy nie polega na przetwarzaniu danych na dużą skalę, ani jako administrator, ani jako podmiot przetwarzający dane, ani też nie obejmuje monitorowania, śledzenia ani nadzoru.

W każdym przypadku, jeśli chcesz być informowany o tym, jak wykorzystywane są Twoje dane, jakie środki podejmuje firma w celu ochrony Twoich danych lub realizacji swoich praw, możesz skontaktować się z dowolnym z dwóch adresów: informacion@misolvencia.es lub dpo@shuttle99. com, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.